Tarieven

Het eerste overleg dient om na te gaan of IMMO ALIENTI u effectief kan helpen. Tijdens dit gesprek gaan wij grondig in op de situering van uw problemen, geven wij uitvoerig advies en doen wij een voorstel van aanpak. Hierna beslist u totaal vrijblijvend of u verder op onze diensten een beroep wenst te doen. Bij het eerste overleg maken wij met u concrete verdere afspraken over onze onkosten en tarieven. 

Bij onze dienstverlening hanteren wij de volgende richtprijzen, die echter kunnen variëren naargelang het concrete dossier. Hier zal u echter nooit voor verrassingen komen te staan, want de prijszetting wordt altijd vóór het opstarten van de dienstverlening in alle duidelijkheid op papier gezet in de overeenkomst met de klant.

VERKOOP:                                                                                             3 % van de verkoopprijs + BTW

VERHUUR:                                                                                            één maand huur + BTW

(Indien er onverhoopt toch geen verkoop of verhuur tot stand komt, zijn er geen kosten verschuldigd)

RENTMEESTERSCHAP:                                                                   in onderling voorafgaandelijk overleg

SYNDICUS:                                                                                            offerte wordt op maat gemaakt

PLAATSBESCHRIJVING:                                                                  50 € per uur (min. 200 €) + BTW

SCHATTING:                                                                                         250 € + BTW

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT:                                           200 € - 500 € afhankelijk van grootte woning

BEGELEIDING AANKOOP IN SPANJE:                                        in onderling voorafgaandelijk overleg